Definicja - czym jest methylglyoxal?

Methylglyoxal, w skrócie MGO lub MG, (znany także pod nazwami acetylformaldehyd i aldehyd pirogronowy) to dwukarbonylowy związek chemiczny. W organizmach żywych jego niewielkie ilości powstają na drodze złożonych procesów biochemicznych. Może powstawać w wyniku różnych szlaków metabolicznych: aminokwasów, ciał ketonowych, węglowodanów. Najczęściej jednak powstaje na drodze glikolizy – czyli reakcji przekształcania glukozy, której rolą jest dostarczenie energii.

Badania naukowe in vitro wykazały, że wpływa on hamująco na rozwój bakterii.

Wzór sumaryczny: C3H4O2

Wzór strukturalny:

Występowanie

Ponieważ niewielkie ilości methylglyoxalu występują powszechnie w wielu organizmach roślinnych i zwierzęcych związek ten jest obecny również w żywności. Zawartość methylglyoxalu w produktach spożywczych ilustruje tabela poniżej.

Produkty spożywcze Zawartość methylglyoxalu
Miód manuka 38-829mg/kg
Inne miody 0-135 mg/kg
Sos sojowy 8,7mg/l
Chleb 0,79 mg/kg
Napoje alkoholowe 0,26 – 1,5 mg/l
Kawa parzona 7 mg/l
Olej z wątroby dorsza 2,03 mg/l
Olej z tuńczyka 2,89 mg/l
Oliwa z oliwek 0,61 mg/l
Ryż, proso, gorczyca 2,2-5,4 mg/kg
Napoje bezalkoholowe słodzone syropem fruktozowym z kukurydzy 23,5-267 mg/l
Dietetyczne napoje bezalkoholowe 7,1-31,5 mg/l
Słodzone napoje herbaciane 26,2-42,5 mg/l
Ser cheddar 10,89 mg/kg
Ser szwajcarski 1,98 mg/kg
Mozzarella 4,06 mg/kg
Piwo 0,072 mg/l
Wino 0,65-2,88 mg/l

Źródło: Committee on toxicity of chemicals in food, consumer products and the environment

Methylglyoxal a miód manuka

Unikalność miodu manuka z Nowej Zelandii

Od czasu kolonizacji przez Europejczyków terenów Nowej Zelandii (XIX w.) stała się możliwa produkcja miodu z nektaru kwiatów krzewu manuka (łac. Leptospermum Scoparium) porastających powszechnie niegdyś niedostępne tereny. Pszczoły oryginalnie żyjące na wyspach Nowej Zelandii nie wytwarzały miodu, dlatego konieczne było przywiezienie europejskich gatunków owadów. Miód wytwarzany z nektaru kwiatów manuka, początkowo nie cieszył się zainteresowaniem ludzi, ze względu na swój bardzo charakterystyczny smak, tak różny od europejskich, Jednak z czasem stawał się coraz popularniejszy i w związku z tym rozpoczęto przeprowadzanie wiele badań nad zidentyfikowaniem składnika charakterystycznego dla tych produktów.

Identyfikacja methylgloxalu w miodzie manuka

Zidentyfikowanie substancji charakterystycznej dla miodu manuka zawdzięczamy profesorowi Thomasowi Henle i jego współpracownikom z Politechniki w Dreźnie (Niemcy). Profesor Henle jest autorytetem w dziedzinie badania żywności w Unii Europejskiej. Prowadzony przez niego zespół odkrył, że czynnikiem odpowiedzialnym za wyjątkowość miodu manuka jest methylglyoxal. Związek ten występuje w miodzie manuka w niespotykanych nigdzie indziej wysokich ilościach. Henle opisał wyniki swoich badań w artykule Identification and quantification of methylglyoxal as the dominant antibacterial constituent of Manuka (Leptospermum scoparium) honeys opublikowanym w Molecular Nutrition & Food Research Journal w styczniu 2008r.

Przebieg badania

Badacze poddali analizie 40 próbek miodów z całego świata różnego pochodzenia i sześć rodzajów miodu manuka z Nowej Zelandii. Zawartość methylglyoxalu w miodach z Manuka były znacznie wyższe niż w pozostałych przebadanych produktach. Średni poziom methylglyoxalu w miodach innych niż z Manuka osiągał wartość 3.1 mg/kg. Stężenie methylgloxalu znalezione w sześciu miodach z Manuka wahało się pomiędzy 38 a 761 mg/kg.

Wartości liczbowe przy symbolu MGO w miodach manuka dostępnych na rynku informują konsumenta o koncentracji methylglyoxalu w konkretnym opakowaniu w przeliczeniu na kilogram miodu (np. MGO™ 400+ oznacza, że zawartość methylglyoxalu w tym konkretnym miodzie manuka wynosi minimum 400 mg/kg).

Oryginalny miód manuka jest wytwarzany wyłącznie na terenie Nowej Zelandii. Ten rejon świata charakteryzuje się czystością środowiska naturalnego i obecnością charakterystycznych gatunków roślin, których występowanie w innych rejonach świata jest sporadyczne.

Obecnie wiadomo, że methylglyoxal w miodzie manuka powstaje z dihydroksyacetonu (DHA) - związku chemicznego występującego w nektarze kwiatów manuka (Leptospermum Scoparium). Do konwersji DHA w MGO zachodzi głównie podczas procesu dojrzewania miodu, jednak stopniowy proces rozpoczyna się już w organizmie pszczoły i podczas transportu nektaru do ula. Dihydroaceton przekształca się w methylglyoxal zarówno w organizmie pszczół jak i w czasie leżakowania miodu

Bezpieczeństwo stosowania

Methyloglyoxal jako substancja naturalnie występująca w produktach spożywczych (w stężeniach do 829mg/kg) jest poddawany ciągłym badaniom, także pod kątem ewentualnej toksyczności.

Bezpieczeństwo spożywania methylglyoxalu w ilościach naturalnie występujących w produktach spożywczych zostało naukowo potwierdzone.

Committee on Toxicity (niezależny organ doradczy Food Standard Agency, badający bezpieczeństwo związków chemicznych występujących m.in. w żywności, podlegający brytyjskiemu Ministerstwu Zdrowia) w oparciu o dotychczasowe badania na methyloglyoxalu, stwierdza, że krótkoterminowe, codzienne przyjmowanie nawet 500 mg methyloglyoxalu nie powinno stanowić zagrożenia dla ludzi (w cytowanych badaniach używano czystego methyloglyoxalu). W celu dostarczenia 500 mg methylglyoxalu z miodem manuka, należałoby zjadać codziennie 1,25 kg Miodu Manuka MGO™ 400+ lub 0,91 kg Miodu Manuka MGO® 550+ (czyli takich, w których minimalne stężenie methylgloxalu wynosi odpowiednio 400 lub 550mg/kg miodu). Można zatem stwierdzić, że methyloglyoxal zawarty w zwyczajowo spożywanych, racjonalnych ilościach Miodu Manuka MGO jest substancją w 100% bezpieczną.

Jako konkluzję przeglądu doniesień naukowych na temat methylgyoxalu Commitee on Toxicity podaje brak możliwości jednoznacznego stwierdzenia, jaka dawka methylglyoxalu odpowiadałaby jednoznacznie za efekt biologiczny.

Ponadto FDA (ang. Food and Drug Administration) amerykańska Agencja Żywności i Leków dopuszcza dodatek methylgloxalu do żywności przeznaczonej do konsumpcji przez ludzi, m.in. jako syntetyczna substancja smakowa w minimalnej ilości potrzebnej do osiągnięcia zamierzonego efektu zgodnie z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej.

Kontakt

© Właścicielem serwisu jest ProPharma sp. z o.o.
propharma24.pl